איכה רבה (וילנא) פרשה ג

איכה רבה (וילנא) פרשה ג

  

א אני הגבר, ר' חמא בר חנינא פתח (שם /ירמיהו/ ל"ו) וירמיהו לקח מגלה אחרת ויתנה אל ברוך בן נריהו הסופר ויכתוב עליה מפי ירמיהו את כל דברי הספר אשר שרף יהויקים מלך יהודה באש ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, שאין תלמוד לומר כהמה מה ת"ל כהמה, רב כהנא אמר ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה, דברים, איכה ישבה איכה יעיב איכה יועם, רבים, זכור ה', כהמה, אני הגבר, דהוא תלתא תלתא פסוקים, הה"ד (משלי כ"ב) הלא כתבתי לך שלישים, דברים משולשים, רבי שמואל בר נחמני אמר מהו שלישים גבורים כד"א (שמות י"ד) ושלישים על ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.