איכה רבה (וילנא) פרשה ב

איכה רבה (וילנא) פרשה ב

  

א ההפך עלי בלהות (איוב ל) א"ר חנינא אמרה כנ"י =כנסת ישראל= לפני הקב"ה לשעבר הייתי אני מבהלת לאחרים כמד"א (אסתר ו') ויבהילו להביא את המן וכתוב אחד אומר (יחזקאל כו) בלהות אתנך ואינך, ואומר (שמות טו) אז נבהלו אלופי אדום ועכשיו הפוכה עלי, א"ר אחא לחליו של עמוד שהיתה מתהפכת בתוך הפלטייא והטיסה בצרור ונסמכה כך (תהלים פ"ח) עלי סמכה חמתך, תרדף כרוח נדיבתי, בני אדם שהם נדיבים וראויין לבא לי גאולה על ידיהם את מרדפן כרוח, וכעב עברה ישועתי, בני אדם שהם נדיבים וראויים לבא לי ישועה על ידיהם את מסיטן ומע ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.