איכה רבה (בובר) פרשה ג

איכה רבה (בובר) פרשה ג

  

[א] אני הגבר ראה עני. הלא כתבתי לך שלישים במועצות ודעת (משלי כב כ), [דברים משולשים, ר' שמואל בר נחמני אמר] אין שלישים אלא גבורים, כמד"א ושלישים על כלו (שמות יד ז). ד"א הלא כתבתי לך שלישים. זה אני הגבר, דהוא מן תלתא תלתא [פסוקים]. ר' חנינא בר פפא פתח וירמיה לקח מגילה אחרת ויתנה אל ברוך בן (נריה) [נריהו] הסופר ויכתוב עליה. מפי (ירמיה) [ירמיהו] את כל (הדברים) [דברי הספר] אשר שרף יהויקים מלך יהודה [באש] ועוד נוסף עליהם דברים רבים כהמה (ירמיה לו לב). ועוד נוסף עליהם, איכה יעיב. דברים. איכה יועם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.