איכה רבה (בובר) פרשה ב

איכה רבה (בובר) פרשה ב

  

[א] [איכה יעיב]. ההפך עלי בלהות (איוב ל טו). א"ר חנינא אמרה כנסת ישראל רבון כל העולמים לשעבר היית מבהיל אחרים בשבילי, כמד"א ויהבילו להביא את המן (אסתר ו יד), בלהות אתנך ואינך (יחזקאל כו כא), ועכשו ההפך עלי בלהות, הפיכה עלי. א"ר אחא לחוליא של עמוד שהיתה מתגלגלת בפלטין של מלך והטיחה על צרור ונסמכה ועמדה לה, כך עלי סמכה חמתך (תהלים פח ח). תרדוף כרוח נדיבתי (איוב שם /ל', ט"ו/), בני אדם שהיו ראויים להנהיג שררה עלי, רדפתם כרוח. וכעב. עברה ישועתי. בני אדם שהיו ראויים שתבוא לי ישועה על ידם, הדפתם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.