איכה רבה (בובר) פרשה א

איכה רבה (בובר) פרשה א

  

[א] איכה ישבה בדד. שלשה נביאים נבאו בלשון איכה, ואלו הם. משה, ישעיה, וירמיה. משה אמר איכה אשא לבדי (דברים א יב). ישעיה אמר איכה היתה לזונה קריה נאמנה (ישעיה א כא). ירמיה אמר איכה ישבה בדד (איכה א א). א"ר לוי משל למטרונה אחת שהיו לה שלשה שושבינין, אחד ראה אותה בכבודה. ואחד ראה אותה בפוחזה, ואחד ראה אותה בפחדה. משה ראה אותה בכבודן אמר איכה אשא לבדי, ישעיה שראה אותן בפוחזן אמר איכה היתה לזונה, ירמיה ראה אותן בפחדן אמר איכה ישבה בדד. איכה. ר' אלעזר ור' יוחנן. ר' אלעזר אמר איה כה שאמר לאברהם, כ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.