איגרת רב שרירא גאון תקופת הגאונים

איגרת רב שרירא גאון תקופת הגאונים

  

תקופת הגאונים
קח. והויין שני שמד וצרות בסוף מלכות פרסיים ולא הוו יכלין למקבע פרקי ואתובי מתיבתא ומדבר מנהג גאונים עד בתר כמה שנין דאתו רבנן דילנא מפומבדיתא לסביבות נהרדעא למדינתא דפרוז שבור.
ואילין גאונים דהוו במדינתא דילנא בפומבדיתא בתר אילין מלין בסוף מלכות פרסיים, בשנת תת"ק שנה מלך מר חנן מאשקייא. ובתריה מלך מר רב מרי זקננו בריה דמר רב דימי סורגו ובית מדרשו נוגע בפירוז שבור עד היום נקרא בי רב מרי. ובימיו מלך בסורא רב מר בר רב הונא בשנת תתק"ב. ואחרי רב מרי סורגו מלך בנהרדעא מר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.