איגרת רב שרירא גאון רבנן סבוראי

איגרת רב שרירא גאון רבנן סבוראי

  

רבנן סבוראי
עט. ובתר הכי אע"ג דודאי הוראה לא הות, הוו סבוראי דמפרשי פירושי דמקרבי להוראה ואקרי אנהו רבנן סבוראי. וכל מאי דהוה תלי וקאי פרשוה, כגון רב רחומי ורבה ורב יוסף ורב אחאי מבי חתים, דאמרינן בהמביא גט ממדינת הים (גיטין ז, א) וצקלג וכו'. ובי חתים היא עיר בסביבי נהרדעא. ורב רבאי מרוב, דמפרש במסכת סנהדרין (מג, א) דאמ' ר' היוצא ליהרג משקין אותו קורט של לבונה כדי שתטרף דעתו עליו משום שנאמר תנו שכר לאובד ויין למרי נפש, ותנא נשים יקרות שבירושלים היו מתנדבות אותן משלהן. ובעינן ואם אינן ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.