איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פתיחה

איגרת הקודש (מיוחס לרמב"ן) פתיחה

  

אגרת הקודש [ששלח הרמב"ן ז"ל לאחד החברים בענין חבור האדם אל אשתו]
[יברכך ה' וישמרך. אחי בהיותך זריז ומהיר לחקור על הדרכים אשר מהם תדע ידיעת יראת ה' יתברך, ותוכל ללכת בדרכי האמת ובדרך האורה המאירה, אל מול פני המנורה יאירו, כדי שתנצל מדרך האפלה המכשלת את העורים אשר לא ראו פני המאורות המזהירות, הנה בקשת ממני אחי להורות לך הדרך שבה יוכל האדם לעשות צרכיו ויהיו כולם לשם שמים בענין חבור האדם אל אשתו, כדי לזכות לבנים בעלי הוראה ראוים לקבל את עול מלכות שמים. ובראותי מחשבותיך שהלכת על דרך האמת, ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.