אור שמח הלכות גירושין פרק יא

אור שמח הלכות גירושין פרק יא

  

הלכה ג
[ג] וקטנה שלא מיאנה כו', והלכה ונתקדשה כו' כשהיא קטנה כו':
נראה לי לפרש בגמרא (יבמות קח, א), דהקדושין אינו מיאון, רק מפני שהוא מתנגד לקדושי או נשואי פלוני, דכיון דהיא קנויה לראשון איך תהיה קנויה לשני, ואי דהאי לאו דהאי, ואי דהאי לאו דהאי, והוא מתנגד לקדושין שקדושה מקודם, וכיו"ב בגדולה אמרו (גיטין פט, ב) דאם פשטה ידה וקבלה קדושין משני הויא כאומרת גרשני, אבל בשמת הבעל והוא זקוקה ליבם אז קיי"ל דקדושין תופסין ביבמה, וא"כ אין זה מעשה המנגד לקדושי בעלה המת, אין זה נחשב למיאון, ד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.