אור יקרות הלכות גירושין פרק ט

אור יקרות הלכות גירושין פרק ט

  


הלכה כג
[כג] אמר להן כתבו ותנו לאשתי גט אחר השבוע. (א"ה עיין בדברי הרב המחבר ז"ל בחידושי ההלכות).