אור הישר הלכות בית הבחירה פרק ז

אור הישר הלכות בית הבחירה פרק ז

  

הלכה א
[א] מצות עשה ליראה מן המקדש שנאמר ומקדשי תיראו ולא מן המקדש אתה ירא אלא ממי שצוה על יראתו. עיין בתשובות עין יצחק חלק או"ח סי' ט"ו אות מ"ם.

הלכה ו
[ו] ואסור לכל אדם לישב בכל העזרה ואין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד וכו'. עיין אור שמח פ"ב ה"ד מהל' מלכים ובמש"כ בחידושי לזבחים ט"ז ע"א ולתמיד דכ"ז.

הלכה ט
[ט] אסור לאדם לעולם שיפנה או שיישן בין מזרח למערב וכו'. עיין בס' עטרת ראש לברכות דף ה' ע"א ובס' עטרת תפארת שילהי ברכות.

הלכה יא


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.