אור הישר הלכות ביאת המקדש פרק ב

אור הישר הלכות ביאת המקדש פרק ב

  

הלכה ג
[ג] ואם נכנס חמישית חייב מיתה בידי שמים. עיין מל"מ לקמן פ"ג סוף הי"ט.

הלכה ד
[ד] על קדש הקדשים במיתה ועל שאר הבית בלאו ולוקה. עיין מל"מ פ"ב סה"ג מכלי המקדש ובמש"כ בחידושי לתמיד ל"ג ע"ב רפ"ז.

הלכה ה
[ה] וכן זה שנאמר בכהן גדול ומן המקדש לא יצא אינו אלא בשעת העבודה בלבד וכו'. עיין רמב"ן ומגילת אסתר לספר המצות שרש חמישי.

הלכה ו
[ו] אבל כהן גדול עובד כשהוא אונן שנאמר ומן המקדש לא יצא ולא יחלל כלומר ישב ויעבוד עבודה וכו'. עיין שבות יעקב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.