אור הישר הלכות איסורי מזבח פרק ו

אור הישר הלכות איסורי מזבח פרק ו

  

הלכה ב
[ב] וכן עצי המערכה לא יהיו אלא נבחרים וכו'. עיין מל"מ לקמן פ"ז סוף ה"ג.

הלכה ג
[ג] המקדיש יין פסול או סלת או שמן פסול או עצים פסולים למזבח הרי הדבר ספק אם דומים כבעל מום בבהמה ולוקה או אינן כבעל מום וכו'. עיין מל"מ ובבאר יצחק חלק או"ח סי' כ"ב.

הלכה ד
[ד] וכלי שרת שנפסלו או שנטמאו אין פודין אותן וכו'. עיין מל"מ כלי המקדש פ"ח סוף ה"ה.

הלכה ח
[ח] וכן העצים והלבונה אע"פ שאינן אוכלין הרי הן מתטמאין כאוכל לענין הקרבנות וכו'. פירוש דחיבת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.