אור הישר הלכות אבל פרק ו

אור הישר הלכות אבל פרק ו

  

הלכה א
[א] מדברי סופרים שיהיה האבל נוהג במקצת דברי אבלות כל שלשים יום וכו'. עי' בתשובות שבות יעקב יו"ד ח"ג סי' צ"ג.

הלכה ג
[ג] בד"א באיש אבל באשה מותרת בנטילת שער לאחר שבעה וכו'. עי' נודע ביהודה קמא חלק יו"ד סי' צ"ט.

הלכה ד
[ד] וכן אסור ללבוש כלים לבנים חדשים ומגוהצין כל שלשים יום וכו'. עי' לח"מ לעיל פ"ה ה"ג.
וכלי פשתן אין בהן משום גיהוץ ולאחר שלשים יום מותר בגיהוץ אפילו על אביו ועל אמו. עי' כתונת פסים לנמוקי יוסף מו"ק פ"ג דף רצ"ב ע"א.

ה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.