אהבת ציון הוספה - דרוש א

אהבת ציון הוספה - דרוש א

  

דרוש לפני אמירת כל נדרי ובו דברי מוסר לחזור בתשובה לפני יום הכפורים, וביאור דברי הגמ' בשבת קנ"ג ע"א דנחלקו תנאי בפירוש שוב יום אחד לפני מיתתך
אמר החכם שלמה ע"ה (קהלת ט ח) בכל עת יהי' בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר, הנה בכל עון שחוטא האדם גורם לכלוך וכתם בנשמה כמו שאמר הכתוב אם תכבסי בנתר ותרבי לך בורית נכתם עונך לפני וזה שאמר שלמה המלך בכל עת יהי' בגדיך לבנים שלא יתלכלכו אך זה הוא ממש דבר שאי אפשר כי יצר לב האדם רע מנעוריו ולכאורה ה"ל לומר רע בנעוריו, אך הפירוש הוא שהאדם בעו"ה הוא מ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.