אהבת ציון דרוש יב

אהבת ציון דרוש יב

  

בשרתי צדק בקהל רב לכבוד החברא קדישא דגמילות חסדים פה ק"ק פראג יע"א ביום ג' ער"ח שבט תקע"ו לפ"ק בבהכ"נ קלויז, ממני שמואל לנדא בן הגאון מוהר"י זצ"ל
מדרש רבה (פ' בא פרשה י"ז) על פסוק (שמות י"ב כ"ב) ולקחתם אגודת אזוב הה"ד (שיר השירים ב' ג') כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים בצלו חמדתי וישבתי ופריו מתוק לחכי למה נמשל הקב"ה לתפוח מה תפוח זה נראה לעין כלא כלום ויש בו טעם וריח כך הקב"ה חכו ממתקים וכולו מחמדים ונראה לאומות עובדי אלילים ולא רצו לקבל התורה והיתה התורה בעיניהם כדבר שאין בו ממש, ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.