אהבת ציון דרוש יא

אהבת ציון דרוש יא

  

ויהי כאשר שב אדונינו הקיסר האדיר הגדול פראנץ יר"ה בכבוד ובגדולה מעיר הגדולה פאריז בנצוח אשר נצח בסיוע מושלי ארץ אשר אתו, ה"ה הקיסר הגדול אלכסנדר קיסר רוסיא והמלך הגדול פרידריך ווילהעלם מלך פרייסין, ועל ידם היתה התשועה הגדולה לכל ארצות אייראפא, התאספו כל בני קהלתנו ק"ק פראג ביום ח' י"ט תמוז תקע"ד לפ"ק לבית הכנסת מייזל להודות ולהלל לה' על התשועה הגדולה הזאת, ואני שמואל הקטן נקרא נקראתי לבשר צדק לעורר לב העם לאמר הודו לה' קראו בשמו ספרו בגוים את כבודו ובכל העמים נפלאותיו, והן הן הדברים אשר נת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.