אהבת ציון דרוש ט

אהבת ציון דרוש ט

  

בשרתי צדק בקהל רב פה פראג בער"ח שבט תקע"ב לפ"ק בבהכ"נ קלויז לכבוד החברא קדישא גמילות חסדים, אני שמואל הקטן בן הגאון המחבר זצ"ל
איתא (פסחים פרק ח' דף פ"ז ע"א) דברדבר ה' אשר היה אל הושע בימי עוזיהו יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה (הושע א' א'), בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים וגדול שבכולם הושע שנאמר (שם) תחלת דבר ה' בהושע וכי עם הושע דיבר תחלה והלא ממשה עד הושע היו כמה נביאים א"ר יוחנן תחלה לארבעה נביאים שנתנבאו באותו הפרק, ואלו הן הושע ישעיה, עמוס, ומיכה אמר הקב"ה להושע בניך חטאו היה לו לומר בנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.