אהבת ציון דרוש ח

אהבת ציון דרוש ח

  

ער"ח שבט תקל"ה לפ"ק מאאמ"ו הגאון מהור"ר יחזקאל זצ"ל
שלהי מסכת נדה (ס"ט ע"ב - ע' ע"ב), ת"ר שתים עשרה שאלות שאלו אנשי אלכסנדריא את ר"י ב"ח אשתו של לוט מהו שתטמא א"ל מת מטמא ואין נציב מלח מטמא, בן שונמית מהו שיטמא א"ל מת מטמא ואין החי מטמא, מתים לעתיד לבוא צריכין הזאה שלישי ושביעי או אין צריכין, א"ל לכשיחיו נחכים להון, איכא דאמרי לכשיבוא משה רבינו עמהם, ויש לחקור למה לא שאלו בן השונמית אם הוא עצמו היה צריך הזאה כמו ששאלו במתים לעתיד לבוא, וכן במתים לעתיד לבוא לא שאלו אם מטמאים רק שאלו אם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.