אהבת ציון דרוש ז

אהבת ציון דרוש ז

  

חלק אחד ממה שנמצא בכתב יושר דברי אמת מא"א הגאון זצ"ל הספד מר על זוגתו הצנועה והחסודה ישרה ותמימה מרת ליבא נ"ע, אשר בישר צדק בקהל רב ביום ה' כ"ח טבת תק"ן לפ"ק ולא נמצא כי אם אפס קצהו בכתב ידו של א"א הגאון המחבר זצ"ל, וזהו:
אם אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי הצאן ורעי את גדיותיך על משכנות הרועים, (שיר השירים א' ח') ידוע שצדיקים נתפסים בעוון הדור כמו שאמר ישעיה הנביא ע"ה (ישעי' נ"ז א') מפני הרעה נאסף הצדיק, ויש בזה חקירה אם גם אשה צדיקת נתפסת בעון הדור, ואף שמסברא אין לחלק בין איש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.