אהבת ציון דרוש ו

אהבת ציון דרוש ו

  

הספד מר בי"ט שבט תקכה"ל על הגאון המפורסם מו"ה שמואל הילמן זצ"ל אב"ד בק"ק מיץ יע"א, ועל הרב החסיד המנוח מו"ה אנשיל עוזרש זצ"ל חד מב"ד הגדול בק"ק פראג יע"א, מאאמ"ו הגאון מוהר"ר יחזקאל סג"ל לנדא זצ"ל
ישעיה הנביא ע"ה (בסימן נ"ז) אמר, הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק יבוא שלום ינוחו על משכבותם הלך נכחו, ואתם קרבו היום וגו', ידוע השני פירושים על כוונת הנביא שאמר מפני הרעה נאסף הצדיק, פירוש אחד סובב על מאמר חז"ל כי מיתת צדיקים מכפר, כמו שאמרו חז" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.