אהבת ציון דרוש ד

אהבת ציון דרוש ד

  

פראג ער"ח שבט תקכ"ד לפ"ק לכבוד הח"ק דגמילות חסדים מאאמ"ו הגאון מו"ה יחזקאל סג"ל לנדא ז"ל
מסכת פסחים (פרק מקום שנהגו נ' ע"ב) רבא רמי כתיב (תהילים נ"ז י"א) כי גדול עד שמים חסדך וכתיב (שם ק"ח ה') כי גדול מעל שמים חסדך הא כיצד כאן בעושים לשמה כאן בעושים שלא לשמה.
הר"י אלבו בספר העקרים (מאמר ד' פל"ח) חקר חקירה אחת בענין שכר ועונש על אחד משני דרכים, או ע"ד העובד או גוף העבודה, וזה הוא דבר שיש לו תכלית וא"כ ראוי להיות השכר ועונש תכליתי ולא נצחי ואם השכר ועונש ישולם לפי ערך מי שאליו תסוב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.