אהבת דוד דרוש יז - לשבת תשובה

אהבת דוד דרוש יז - לשבת תשובה

  

בס"ד. יום ש"ק ה' תשרי תקנ"ט בס"ד
בילקוט כי עמך הסליחה א"ר אחא הסליחה מופקדת אצלך מר"ה וכל כך למה למען תורא בשביל ליתן אימתך על בריותיך ביה"כ:
מלך החכם בחכמתו בכל מקומות ממשלתו ראה והתקין חקים ומשפטים צדיקים נגדה נא לכל עמו ונשלוח ספרים בכל הערים לשמור חקיו ועדותיו והאיש אשר יעבור על אחת מדתי המלך הנה מיתת"ו ודמו בראשו והמלך וכסאו נקי. ושם נמצאו אנשים בני בליעל חברת פועלי און הפרו חקי מלכות ועדת מרעים הרבו להשחי"ט לטבוח ישרי דרך וליקח ממונם וכהנה רבות גם בעריות אלו עוברין בפשע רב. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.