אהבת דוד דרוש יד - לשבת זכור

אהבת דוד דרוש יד - לשבת זכור

  

בס"ד. יש"ק פ' תצוה ח' אדר תקנ"ח בס"ד
לכל מתנות קדשיהם והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני ה':
פ"ק דמגילה והיה לה' לשם זו מקרא מגילה לאות עולם לא יכרת אלו ימי הפורים:
שר וגדול דאצטריכא ליה שעתא בפרק הבונה לבנות ולנטוע גני שעשועים בחזק"ת הבתים והיכלות ובירניות כיד המלך ושכר כמה פועלים וכרוזא קרי בחיל כי בההוא יומא דשלימת עבידתא עיניו תחזינה כל אחד מהפועלים מה פעל ואם נתכשר במלאכתו כדת מה לעשות או אם פשע ונתעצל כי כל דבר לא יכחד ממנו באשר הוא ש"ם נאמן ביתו והיד כותבת כיצד סדר והנה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.