אהבת דוד דרוש יג - לשבת תשובה

אהבת דוד דרוש יג - לשבת תשובה

  

ש"ק האזינו ג' תשרי שנת אש"ר בנ"ה בס"ד ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור
משנה שלימה (תענית פ"ב מ"א) אחינו לא נאמר באנשי נינוה וירא אלהים את שקם ואת תעניתם אלא וירא אלהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה ובקבלה הוא אומר וקרעו לבבכם ואל בגדיכם:
שלשה הגבורים סוחרים שרים מסיעין מסועות עלי דרך יורדי הים באניות מלאות כל טוב וכל אחד נדרש לעצמו אשר לו מלא כפו עלה בקבץ סחורות מתחלפות כפי שכלו ודמיונו בלכתם ילכו אל ארץ רחוקה מאד מארץ מולדתם ועברו בים צרה ויהי הסער לסגור לבם יעלו שמים ירדו תהומות. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.