אהבת דוד דרוש יב - לשבת כלה

אהבת דוד דרוש יב - לשבת כלה

  

סיון ראשו"ן בס"ד
שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם ר"מ אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ולע"א שכל העולם כלו כדאי הוא לו וכו':
רב הכסף ועפרות זהב כי יפול הנופל בתוך עפר מן האדמה על ערבי"ם בתוכה הם מגישים העפר הזה אל צורף זהב וכסף. ויש שלשה מינים בצורפים. יש יודע לצרף ולברר הכסף מן הסיגים אך בטורח גדול לאט לאט. ויש אשר קדמה לו ידיעה יעשה לו סגולה לברר ולצרף בנקל ובזמן מועט. ויש צורף אחריו גדול מכלם שיודע להפריד ולצרף ולהוציא לאור כסף צרוף ויעשנו כלי נחמד מאד:


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.