אהבת דוד דרוש יא - לשבת הגדול

אהבת דוד דרוש יא - לשבת הגדול

  

יום ש"ק י"ב ניסן ראשו"ן הוא
מצות תאכל במקום קדוש בחצר אהל מועד יאכלוה:
בילקוט יצילני מאויבי עז זה פרעה ומשנאי כי אמצו ממני אלו המצריים:
מלך אדיר שלח שלוחו החביב לארץ מרחקים ופנקס בידו כמה ציוויים אשר יעשה בלכתו בדרך הזה. והנה דבר ברור כי השליח הזה אשר המלך חפץ ביקרו ונשלח לו באהבתו ובחמלתו צריך לשמור שלש עיקרים גדולים. אחד מהם זריזות להזדרז בשליחותו ומידי עוברו בכל עיר ועיר לא יסור שמה להתעדן בתענוגים ולראות טרטיאות וקרקסיאות ומראות טובות אשר בעיר ההיא כי זהו פתיות וסכלות לה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.