אהבת דוד דרוש י - לשבת זכור

אהבת דוד דרוש י - לשבת זכור

  

תקנ"ז בס"ד
ילקוט ישעיה סימן ט' ראו אור גדול שצמחה להם גאולה וגואל זה מרדכי מה כתיב ביה ליהודים היתה אורה ושמחה:
שר הצבא המצביא את עם הארץ צריך ליזהר בתלת מילי. זה יצא ראשונה להיות אביר לא ייחת מפני כל והיה כראותו חיילות האויב מאליפות מרובבות בעיניו כקש נחשבו (תתח) ובאבירות גדול כה ידבר אליהם כי כביר מצאה ידו לשומם כעפר לדוש וכהנה וכהנה לשון מדברת גדולות אריק חרבי תורישמו ידי. ורבים לוחמים נגדו בראותם את כל תוקף גבורתו חתו לא ענו עוד תפול עליהם אימתה ופחד. וזאת שנית אשר יהיה לו לח ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.