אהבת דוד דרוש טז - לשבת כלה

אהבת דוד דרוש טז - לשבת כלה

  

ד' סיון תקנ"ח בס"ד
ולחם התמיד עליו יהיה ופרשו עליהם בגד תולעת שני:
במדרש פתחי לי אחותי רעיתי יונתי תמתי יונתי שנזדווגת לי במרה במצוות תמתי בסיני שנתממו לי ואמרו נעשה ונשמע (זה נסחת ילקוט כ"י):
לדעת בארץ אמריק"א שהאויר שם משונה משאר חלקי הישוב אסיא אפריקא אירופא למשל יש שם אילן דמרגג תאוה לעינים וטוב למאכל ויש בו תועלת לפי מזג ואויר ותכונת הארץ ההיא אבל סם המות נתון בתוכו כי לפי מתיקות הפרי ימשך לאכול הרבה והוא מסוכן אחוז בחבלי פרקי בדקי מיתה ורבים שט"ו ונסתכנו. ונמצא חכם גדו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.