אהבת דוד דרוש טו - לשבת הגדול

אהבת דוד דרוש טו - לשבת הגדול

  

פ"ק דר"ה רבי יהושע אומר בניסן נולדו אבות בפסח נולד יצחק בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל:
אחד מהשרים אשר בא בארצו בן טובים והשר אדוני הארץ עינה אותו ויקחהו לעבד לו והכביד עליו עבודתו בבית ובשדה יום ולילה לא ישבות באכזריות ועבודת פרך אשר לא היתה כזאת לשום עבד וכמוהו לא נשמע שר אכזר שיענה איש אחד על לא חמס ולא די שלקחו לעבד אלא כי בחרונו יבהלהו ומידי יום יום מוסיף לענותו בכמה עינויים ועבודה קשה:
ויהי היום מלך גדול גבור ונורא אשר אבי העבד הזה היה משרתו שר וחשוב. כשמוע כל עניני השר וק ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.