אהבת דוד דרוש ט - לשבת תשובה

אהבת דוד דרוש ט - לשבת תשובה

  

ו' תשרי שנת תקנ"ז בס"ד
ה' אלהיך הוא עובר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם:
במדרש בשעה שעקד אברהם אע"ה את יצחק אע"ה אמר רבונו של עולם תן לבני עשרת ימי תשובה:
איש באנשים מוצלח ופקח נתגבר על אנשים שרים שוררים ובאונו שרה על נגידים על כן שנאוהו השרים וישטמוהו בעלי חצים ולא מצא מנוח לכף רגלו על כן בחר להסתופף בחצר מלך לחסות תחת כנפיו וישנס מתניו להתחזק בעבודת המלך ושמירת חצר מלכות בכל לבו והצליח עד שמצא חן בעיני המלך ויט אליו חסד ויאמר לו עמוד על משמרתך והזדרז בעבודתך ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.