אהבת דוד דרוש ח - לשבת כלה

אהבת דוד דרוש ח - לשבת כלה

  

בס"ד. אתמר במדרשא ה' צורי וגואלי ה' צורי במרה. וגואלי במדבר סיני:
עיקר העבודה לאלהינו יתברך היא הכונה בלב שלם ובדעת שלימה ובפרט בתפלה ובברכות שיהיו פיו ולבו שוין להבין דברי הברכות והתפלות ולשים אל לבו כי הוא מדבר לפני הקב"ה רבון כל העולמים וכמ"ש רבי אליעזר לתלמידיו בברכות דף כ"ח כששאלוהו למדנו ארחות חיים ונזכה בהם לחיי העוה"ב ואמר להם הזהרו בכבוד חבריכם וכשאתם מתפללים דעו לפני מי אתם מתפללים ומנעו בניכם מן ההגיון והושיבום בין ברכי ת"ח ובשביל כך תזכו לחיי העוה"ב. והאר"ש תענה להבין קצת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.