אהבת דוד דרוש ז - לשבת כלה

אהבת דוד דרוש ז - לשבת כלה

  

יש"ק ה' סיון שנת תקו"ן
משנה שלימה שנינו גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעולם הזה ובעולם הבא וכו':
אחד חכם שבחכמים פקיע ומומחה נודע בשערים גדולת חכמתו ויתרון דעתו הפלא ופלא בכל חכמה ומדע חכמות תוריות מדיניות טבעיות למודיות בקי בהן ובשמותיהן עשר ידות מדובר בו נכבדות ולו סדרים סדרי חכמות אצלו אמון לרקחות ולטבחות שת בטוחות ובדעתו חדרים תאומו"ת נולדו כל פרקי וסעיפי החכמות וגברה ידו בחכמת הטבע והמרקחות והרכבות וזרעוני גנות וכל אילן דמרגג וסגולת העשבים בכל עש"ב יהיה מותר גרעיניהן ועו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.