אהבת דוד דרוש ו - לשבת הגדול

אהבת דוד דרוש ו - לשבת הגדול

  

ח' ניסן תקו"ן בס"ד
במדרש יצילני מאויבי עז זה פרעה ומשנאי כי אמצו ממני אלו המצריים:
אחד מהשרים הראשונים מרואי פני המלך אצטריכא ליה שעתא במצות המלך ללכת ארץ מרחקים והמלך באהבתו וחמלתו גלה סודו כן יתן לידידו עצה ההוגנת ותהי לו שוכנ"ת אצלו המון חנות מזויינת אמר אליו בני אתה בלכתך אל עיר אשר אתה הולך שמענה ואתה דע לך כי שם נמצאו גונדא דחימה אנשי נרגן שבתם וקימתם לטרף טרף לצודד נפשים כי הם מראים תומה ותחתיה ערמה נפש זכה ונטהרת ותחתיה תעמוד הבהרת לכן אנכי מצוך תאזור חיל להיות נשמר מהם ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.