אהבת דוד דרוש ה - שבת זכור

אהבת דוד דרוש ה - שבת זכור

  

פ' ויקרא ט' אדר שני תקו"ן בס"ד:
אדם כי יקריב מכם קרבן לה':
בגמ' פ"ק דמגילה איש יהודי קרי ליה יהודי וקרי ליה ימיני אמר רבא אמרה כ"י ראו מה עשה לי יהודי ומה שלם לי ימיני:
מלך רחמן אשר מדתו להטיב ולכל היושבים תחת ממשלתו איש ואיש יולד בה וגם אל הנכרי עיניו פתוחות למעבד כל טצדקי שיהיו נזונים ולא יחסר להם כל מידי דמיזן וכסו למלבש. ויהי היום ראה המלך אתיא מביניא משפחה אחת דלה ועניה ריקה ומבולקה ואנשים נבוכים הם בארץ מזולזלים ושפלים סורו טמא קראו למו. ועלה ברצונו כי יצא דבר מלכות לכ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.