אהבת דוד דרוש ד - לשבת תשובה

אהבת דוד דרוש ד - לשבת תשובה

  

שנת תקנ"ו בס"ד
שוחר טוב מזמור י"ח לעבד ה' לדוד ללמדך שכל העושה תשובה מעבירה שבידו הקב"ה מוסיף לו כבוד וקורא לו שם חביב:
שליח המלך אשר שולח לעיר רחוקה מאד ומשונה ממטרופולין של מלך בכל עניניה ואנשיה ומנהגיה וכל נתיבותיה. ובחצר המלכות שם נאמר לו אל תירא ואל תחת מסכנת דרכים ולסטים וכיוצא מפגעי ומכשולי התלאות כי אם תיחד לבך למקום אשר ממנו חוצבת וציווי המלך בין עיניך תמיד אז תצליח את דרכיך כי המלך לא יבצר מזימה ממנו להכין לך הדרך בהעלם נמרץ ויהי היום פגע בפרשת דרכים ושתי דרכים לפניו וה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.