אהבת דוד דרוש ג - לשבת כלה

אהבת דוד דרוש ג - לשבת כלה

  

יש"ק ה' סיון תקנ"ה בס"ד
פרק קנין תורה גדולה תורה שהיא נותנת חיים לעושיה בעוה"ז ובעולם הבא:
מלך בהיכלו הקדיש קרואיו ביום חתונתו וביום שמחת לבו בחצרות גדולתו ויחנו שם שריו וגדוליו נהנ"ו כלם אוכלים ושותים מיין משתיו והוא יתן מעדני מלך התקשר מעדנו"ת וישא משאות מאת פניו לכלם נתן מיני מרגליות אבני שהם ואבני מילואים אבנים יקרות כלם שוי"ם לטובה מאלפי רבבה מי בשחק יערוך יקרם וסגולתם ואבני נזר מתנוססות פנימה ממשבצות ויצו לכל עמו ראו חיבתכם אשר נתתי לכם סגולת מלכים אך ורק הזהרו שיהיו המרגלי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.