אהבת דוד דרוש ב - לשבת הגדול

אהבת דוד דרוש ב - לשבת הגדול

  

פ"ק דראש השנה. רבי יהושע אומר בניסן נולדו אבות בפסח נולד יצחק בניסן נגאלו ובניסן עתידין ליגאל מנא לן דאמר קרא ליל שמורים הוא לה' לילה המשומר ובא מששת ימי בראשית שמורים לכל בני ישראל לדורותם לילה המשומר ובא לעתיד לבא:
מלך אדיר מושל בגבורתו. עלה בדעתו לשלוח שליח לשו"ר על פי שליחות"ו. בארץ רחוקה תחת ממשלתו. ויען בדרך הזה איכא לסטים וחיות נתן לשליח מרגלא אטמטון מבית גנזי המלך אבן יקרה מאד ובה סימן מלכותו שקורין ארמ"א ויאמר אל השליח ראה כי בדרך הזה אשר תלך בשגם הכל תחת ממשלתי הנה ימצאון שם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.