אהבת דוד דרוש א - לשבת זכור

אהבת דוד דרוש א - לשבת זכור

  

ט' אדר שנת כי תקנ"ה בעזה"י
ילקוט ישעיה סימן ט'. ראו אור גדול שצמחה להם גאולה וגואל זה מרדכי מה כתיב ביה ליהודים היתה אורה ושמחה:
סוחר טוב יבקש דבר הגורם לממון וריוח גדול יתר מאד והיה משרת לשר אחד מן הפרתמים ורבי המלך והשר מסיתו להביא סחורה קונטר"ה באנד"ו אשר המלך גזר בל יראה ובל ימצא והסוחר נתפתה מהשר וחשב כי השר שיח ושיג לו ואם יתודע שהביא סחורות אלו השר יצילהו. ותהי להפך כי אחר שהסוחר הביא ברשותו כמה סחורות אסורות מטעם המלך השר עצמו הגיד למלך זה מעשה הסוחר והמלך חמתו בערה בו ול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.