אדרת אליהו דברים פרק יט

אדרת אליהו דברים פרק יט

  

[פרק יט]
(א) כי יכרית וגו' וישבת בעריהם ובבתיהם. יכול שלא יוסיף על בתיהם. ת"ל בפ' ראה וישבת בארצם א"כ למה נאמר בעריהם ובבתיהם. שמחוייבים תיכף להבדיל ערי מקלט קודם שיוסיף:
(ב) שלוש ערים. ולא כרכים גדולים ולא כפרים: תבדיל לך. ולא לנכרים: בתוך ארצך. ולא בספר:
(ג) תכין לך. שתסיר המכשולים. ראבי"א מקלט כתוב על פרשת דרכים: ושלשת. שתחלק א"י לד' חלקים ויהיה מרחקם שוה בשוה:
(ד) וזה דבר הרצח. שמוסרין שני תלמידי חכמים שמא יהרגנו בדרך וידברו אליו. ר"מ אומר מדבר הוא ע"י עצמו. א"כ מה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.