אגרת הרמב"ן

אגרת הרמב"ן

  

(האגרת הזאת שלח הרמב"ן מעכו לקטלוניא לבנו וצוה בו שיקראנה פעם אחת בשבוע)
שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך (משלי א'). תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת לכל אדם ובכל עת, ובזה תנצל מן הכעס שהיא מדה רעה להחטיא בני אדם. וכן אמרו רבותינו ז"ל (נדרים כ"ב) כל הכועס כל מיני גיהנום שולטין בו, שנאמר והסר כעס מלבך והעבר רעה מבשרך (קהלת י"א), ואין רעה אלא גיהנום, שנאמר וגם רשע ליום רעה (משלי ט"ז). וכאשר תנצל מן הכעס תעלה על לבך מדת הענוה שהיא מדה טובה מכל המדות טובות, שנאמר עקב ענוה יראת ה' (משלי כ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.