אגלי טל

אגלי טל

  
אגלי טל
רבי אברהם בורנשטיין אבד"ק סוכטשוב נולד בשנת ה"א תקצ"ט (1839) לאביו רבי זאב נחום מביאלע בעמ"ח אגודת אזוב. היה עילוי נפלא, וכבן עשר שנים כבר חידש חידושים. הגה"ק רבי מנחם מנדל מקוצק לקחו לחתן בשנת תרי"ב (1852), ורבי אברהם דבק בו ובתורתו. בשנת תרמ"ג נתמנה לאבד"ק סוכטשוב. אלפי חסידים נהרו אליו, ומכל קצוי ארץ הריצו לפניו שאלות חמורות. נסתלק בשנת ה"א תר"ע (1910). חיבר ספר שו"ת אבני נזר ז' חלקים, אגלי טל על מלאכות שבת, ועוד. דברי התורה שאמר לפני חסידיו בשבתות לוקטו ונדפסו לאחר השואה בספר נא
...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.