אגלי טל מלאכת טוחן

אגלי טל מלאכת טוחן

  

מלאכת טוחן ובו ל"ה סעיפים
א הטוחן כיצד.[א] אחד הטוחן תבואה ברחיים[ב] של יד. ואחד[ג] השוחק סממנין ותבלין במכתשת של[ד] מתכת או של אבן הרי זה אב מלאכת טוחן וחייב:
ב תולדות מלאכת טוחן.[ה] הנותן חיטין וכיוצא בהן לתוך רחיים של מים בעוד הרחיים סובבים וטוחנין או שהי' מונחים חיטין בהתיבה שעל פני הרחיים והרחיים הי' סגורים ובא הוא וסילק הדף ודחפו המים את הגלגל ונטחנו החיטין הרי זה חייב משום טוחן. ומ"מ אינו חייב אלא על מה שנטחן מכח דחיפת המים שהי' אז נקוים וצבורים אצל הדף והגלגל. אבל על מה ש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.