אגלי טל מלאכת חורש

אגלי טל מלאכת חורש

  

מלאכת חורש ובו ט"ז סעיפים
א החורש כיצד[א] אחד החורש בבקרים או בשאר בהמות[ב] ואחד החופר ואחד העושה חריץ בקרקע הראוי לזריעה[ג] ואחד החורש אחר הזריעה כדי לכסות את הזרע הרי זה אב מלאכת חורש וחייב:
ב[ד] כמה יחרוש ויהא חייב כל שהוא. כיצד הרי שעשה גומא קטנה מאוד שאינה מחזקת אלא גרעין אחד של זרע חייב. ואפי' היה בדעתו שלא לזרוע בה עדיין. עד שיעשה עוד הרבה גומות לזרוע אח"כ בכולן בלי הפסק ביניהם. חייב משעשה גומא הראשונה. ויש אומרים שאם דעתו שלא לזרוע עדיין טרם יעשה עוד גומות. פטור על גומא א ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.