אגלי טל מלאכת זורע

אגלי טל מלאכת זורע

  

מלאכת זורע ובו י"ג סעיפים
א הזורע כיצד[א] אחד הזורע זרעים[ב] ואחד הנוטע אילנות[ג] ואחד המבריך אילנות ואחד המרכיב[ד] ואחד הזומר כדרך שבעלי הכרמים עושין כל אחד מאלו הוא אב מלאכת זורע.[ה] ויש אומרים שהנוטע והמבריך והמרכיב אינן אלא תולדות לזורע. ויראה לי דאם נטע אילני סרק[ו] לצורך עצים אף לדעת היש אומרים הוא אב מלאכה:
ב יראה לי שאפי'[ז] לא חיפה הזרע בעפר מאחר שהניחה בקרקע במקום הראוי שתצמח חייב מיד[ח] ואפי' חזר ולקטן קודם שצמחו. ושיעור הזורע בכל שהוא:
ג אין הפרש בין זרע ונטע בקר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.