אגלי טל מלאכת דש

אגלי טל מלאכת דש

  

מלאכת דש ובו כ"ב סעיפים
א הדש כיצד[א] אחד החובט את השבלים או השרביטין כדי שיצאו הגרעינין מתוכן. ואחד המנפץ את הפשתן מן הגבעולין שלהן. ואחד המנפט צמר גפן הרי זה אב מלאכה וחייב:
ב[ב] אין הפרש בין שהי' הפסולת מקיף על האוכל ובין שהי' הפסולת דבוק בתוך האוכל. או אפי' הי' דבוק בצד האוכל יש בהן משום דש[ג] ומ"מ מותר לגרגר ענבים מאשכולות התלושין מערב שבת. ובלבד שיגרגר כדי לאכול לאלתר או אפי' בתוך שעה סמוך לסעודה[ד] ואפי' באותן מקומות שדרכן לגרגר בענבים מהאשכולות קודם דריכה כדי לעשות מהן יי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.