אגלי טל מלאכת בורר

אגלי טל מלאכת בורר

  

מלאכת בורר ובו י"ח סעיפים
א הבורר כיצד[א] אחד הבורר צרורות ואבנים וגושי עפר מתוך התבואה וקטניות וסממנין וכיוצא בהן בידו. ואחד הבורר בכלי המיוחד לכך כגון נפה וכברה בין שהאוכל דק מהפסולת שהאוכל נופל למטה והפסולת נשאר בהכלי שבידו. בין שהפסולת דק מהאוכל שהפסולת נופל למטה והאוכל נשאר בהכלי שבידו. הרי זה אב מלאכת בורר [ולדעת היש אומרים שכתבנו במלאכת זורה סעיף ג' אם בירר בכלי בכל ענין הוא מלאכת מרקד]:
ב תולדות מלאכת בורר[ב] הבורר אוכל מתוך הפסולת ביד או בכלי שאינו מיוחד לכך כגון קנון ות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.