אגלי טל ביאורים מלאכת קוצר

אגלי טל ביאורים מלאכת קוצר

  

[א] אחד הקוצר תבואה. ברייתא פרק כלל גדול ע"ג: תנא הקוצר והבוצר והגודר והמוסק והאורה כולן מלאכה אחת הן. וברמב"ם פרק ז' מהלכות שבת הלכה ד' וז"ל וכן הקוצר תבואה או קטניות או הבוצר ענבים וכו' כל אלו אב מלאכה אחת הן שכל אחת מהן לעקור דבר מגידולו מתכוין עכ"ל וכן משמע דעת רש"י דכל אלו אב מלאכה הן מדכתב [ד"ה כולן] דמרכיב הוא אב דזורע. והרי מרכיב הוא שתוחב היחור באילן כמו כן הכורת הפרי מאילן הוי קוצר. אך הרא"ם בספר יראים והמאירי והרמ"כא דעתם שהן תולדות. והנה לעיל במלאכת זורע [סק"ה] הוכחתי מהרכבת אי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.