אברבנאל שמואל ב פרק כד

אברבנאל שמואל ב פרק כד

  

פרשה כ"ה תספר ששלח דוד למנות את ישראל, ושנגף האל ית' את העם בעבור זה ושהתפלל דוד עליו אל האלקים, ושבא אליו גד החוזה לפרש לו ענשו ושאמר דוד נפלה נא ביד השם, והתפלל אחר כך שיהיה בו ובבית אביו המגפה, ושהראהו השם שיעשה מזבח בגורן ארונה היבוסי וקנה דוד הגורן ויעל שם עולה להשם ויעתר האלקים לארץ, ואותו מקום בחר לבית המקדש. תחלת הפרשה ויוסף אף השם לחרות וגו', עד סוף הספר. והנה שאלתי בפרשה הזאת שש שאלות:
השאלה הראשונה באמרו ויוסף אף השם לחרות בישראל ויסת את דוד בהם לאמר לך מנה את ישראל וגו', ו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.