אברבנאל ישעיהו פרק נה

אברבנאל ישעיהו פרק נה

  

(א) הוי כל צמא לכו למים עד סוף הנבואה אמיתת הענין בכתובים האלה הוא שהנביא עשה בישראל מדרגות כי מהם יהיו צמאים גם רעבים לא רעב ללחם ולא צמא למים כי אם לשמוע את דבר ה' וכמאמר המשורר (תהלים מה, ג) צמאה נפשי לאלקים לאל חי, ואליהם היתה הקריאה ראשונה הוי כל צמא לכו למים שהיא התורה והשפע אשר יבא בזמן ההוא בירושלם כמו שאמר הנביא זכריה (זכריה יד, ח) והיה ביום ההוא יצאו מים חיים מירושלם חצים אל הים הקדמוני וחצים אל הים האחרון בקיץ ובחורף יהיה שהוא גם כן רמז אל השפע התורני שיצא השם לכל הארץ כמו שאמר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.